Naše firma už neexistuje prosím nehraďte na tuto firmu faktury. Když Vám přijde podezřelá faktura prosím informujte české policii i nás na mailovou adresu info@evidencefirem.cz Děkujeme

Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace
  • 440 01 Louny, Školní 2426
  • 420 415 652 310
  • Fax: 420 415 652 310
  • info@8zs.ln.cz
  • www.8zs.ln.cz

Základní škola, Školní 2426, škola pro 570 žáků se školní jídelnou, družinou, tělocvičnou a školním hřištěm. Máme k dispozici tabletovou učebnu, počítačovou učebnu, multimediální a interaktivní učebny. Pracujeme s integrovanými žáky, vyučujeme žáky se specifickými poruchami učení a chování. Naše škola má bezbariérový přístup a výtahovou plošinu pro handicapované žáky.

Klíčová slova

základní škola,školní družina, školní jídelna, školní klub, školní víceúčelové hřiště, lyžařské výcviky, plavecké výcviky pro žák 3. a 4. tříd, letní týdenní výukové programy pro 9. třídy, tabletová učebna, multimediální a interaktivní učebny, Přípravná třída pro děti předškolního věku, výtahová plošina ve školním pavilonu, bezbariérový přístup pro handicapované žáky, práce s integrovanými žáky, výuka žáků se specifickými poruchami učení, projektové dny napříč předměty, škola dotykem,školní klub