Naše firma už neexistuje prosím nehraďte na tuto firmu faktury. Když Vám přijde podezřelá faktura prosím informujte české policii i nás na mailovou adresu info@evidencefirem.cz Děkujeme

Soukromá základní umělecká škola - Škola pro radost v.o.s.
  • 155 00 Praha 5 - Řeporyje, Smíchovská 96/3
  • +420 702 277 260 +420 775 981 013
  • kejha.jaroslav@tiscali.cz
  • www.pro-radost.cz

SZUŠ - Škola pro radost poskytuje dlouhodobé, systematické a komplexní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech.
Nabízí dětem možnost rozvíjet individuální schopnosti a talent, získávat praktické zkušenosti a dovednosti.
Poskytuje prostor pro zábavu a poučení.

Podchycuje talentované žáky od předškolního věku až po dospělé studenty a odborně je vzdělává ke studiu na středních, vyšších odborných a vysokých školách.

Pod vedením kvalifikovaných odborníků nabízí kvalitní a smysluplné trávení volného času dětí a tvořivé setkávání a poznávání světa kolem nás prostřednictvím umění.

Cíle základního uměleckého vzdělávání jsou

  • formovat osobnost žáka
  • poskytnout žákům základy vzdělávání ve zvoleném uměleckém oboru
  • po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání na středních a vysokých školách uměleckého pedagogického zaměření a na konzervatořích

Organizujeme:

Koncerty, třídní přehrávky, výstavy, soutěže, přehlídky žáků SZUŠ, každoroční soustředění žáků hudebního a výtvarného oboru, zahraniční zájezdy.

Zúčastňujeme se:

Domácích a mezinárodních soutěží a festivalů, soutěží ZUŠ, veřejných koncertů pořádaných k různým výročím a slavnostním příležitostem.

Klíčová slova

soukromé základní umělecké školy, soukromá základní umělecká škola, umělecká škola, umělecké školy, soukromá škola, soukromé školy, základní umělecká škola, Řeporyje