Naše firma už neexistuje prosím nehraďte na tuto firmu faktury. Když Vám přijde podezřelá faktura prosím informujte české policii i nás na mailovou adresu info@evidencefirem.cz Děkujeme

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
  • 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, K rotundě 100/10
  • 420 224 911 353
  • info@kkvys.cz
  • www.kkvys.c

Vyšehradská kapitula je ve smyslu Kodexu církevního práva přímo podřízena arcibiskupovi pražskému. Královskou kolegiátní kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě tvoří celkem 14 osob: 2 dignitáři – preláti tj. probošt kapituly a kapitulní děkan, 6 kanovníků sídelních a 6 kanovníků nesídelních – čestných. Probošt kapituly je první dignita v kapitule, předsedá kapitule a zastupuje ji navenek. Kapitulní děkan je druhá dignita v kapitule. V chóru zaujímá druhé místo po proboštovi. Vede správu kapitulního majetku a je správcem in materialibus baziliky sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě. Nabídka vydavatelské a publikační činnosti.

  • Nakladatelství a vydavatelství
  • Archivy
  • Církev, církevní instituce
  • Farnosti
  • Knihovny
  • Obrazy